Personeel
U bevindt zich hier: Home » Profiel » Personeel

Sollicitatiecode Meerwerf Basisscholen

Ingeval van vacatures kan er gesolliciteerd worden naar diverse functies binnen Meerwerf Basisscholen. Bij sollicitatieprocedures hanteert Meerwerf conform landelijke verplichtingen een zogenaamde sollicitatiecode.

Lees verder .......

 

Personeelscategorieën

Het onderwijs aan de 1750 leerlingen wordt verzorgd door ongeveer 160 personeelsleden. Zij werken op 11 schoollocaties en op het onderwijskantoor. De volgende functies worden onderscheiden:

 

  Bestuurder:  

Geeft leiding aan de gehele organisatie en vormt het bevoegd gezag.

       
  Directeur:   Geeft leiding aan een basisschool.
       
  Adjunct-directeur:   Geeft mede leiding aan een basisschool en vervangt de directeur in combinatie met lesgevende taken.
       
  Leraar:   Geeft les aan groepen kinderen of individuele kinderen.
       
  Intern begeleider:   Coördineert de zorg voor individuele kinderen met leerproblemen binnen een school, soms in combinatie met lesgevende taken.
       
  Onderwijsassistent:   Verzorgt lesgevende taken en onderwijsondersteunende taken binnen een school, onder eindverantwoordelijkheid van een leraar.
       
  Administratief assistent:   Verricht administratieve werkzaamheden binnen de school.
       
  Huishoudelijk assistent:   Verricht huishoudelijke taken binnen de school.
       
  Stafmedewerker personeel:   Verricht ondersteunende, bovenschoolse personeelstaken op het kantoor van de algemene directie.
       
  Administratief medewerker:   Verricht ondersteunende, bovenschoolse, administratieve werkzaamheden op het kantoor van de algemene directie.
 
 
 
Meer informatie: