Werken bij Meerwerf

Werken bij Meerwerf Basisscholen?

Een baan in het basisonderwijs?

Meerwerf basisscholen in Den Helder is altijd op zoek naar goede collega's!

 

Meerwerf basisscholen zoekt voor haar basisscholen invalleraren (m/v) die afwezige vaste leerkrachten voor korte of langere tijd willen vervangen.

 

Meerwerf basisscholen is altijd op zoek naar goede en enthousiaste onderwijsgevenden.
De instroom van nieuwe leraren en leraressen vindt als regel plaats via het bestand van ''invalleraren''. Invalleraren die hun vak beheersen, flexibel zijn en het verrichten van het werk als invalleraar zien als een goede mogelijkheid om (meer) ervaring op te doen, dan wel de aanwezige ervaringen te verdiepen en te verbreden kunnen bij Meerwerf basisscholen goed uit de voeten.

Meerwerf basisscholen is blij met haar invalleraren. Zij zijn immers degenen die zorg dragen voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs als die door afwezigheid van een ''vaste'' leraar onder druk staat.

Meerwerf basisscholen past ook goed op haar invalleraren. Het beleid van de scholen is met betrekking tot het omgaan met invalpersoneel op elkaar afgestemd en beschreven in de beleidsnota ''Opvang en Vervanging''. Het functioneren wordt gevolgd door middel van een intern rapportagesysteem. Als daar aanleiding voor is wordt ondersteuning en begeleiding geboden. Meerwerf basisscholen zijn openbaar. Invalleraren die bewust kiezen voor openbaar onderwijs worden zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken. Goed functionerende invalleraren kunnen na verloop van tijd een reguliere werkplek en een vast dienstverband tegemoet zien.

Invalleraren houden hun beschikbaarheid zelf vanuit huis online bij.

Meerwerf basisscholen wil graag in contact komen met mensen die:

  • in het bezit zijn van het diploma leraar basisonderwijs;
  • voorstander zijn van openbaar onderwijs;
  • een flexibele instelling hebben;
  • in staat zijn om korte of lange tijd gedurende één of meerdere dagen per week zelfstandig een groep te begeleiden.

Aanstaande leraren die de komende maanden afstuderen worden ook van harte uitgenodigd te reageren.
Aarzel niet en neem zo spoedig mogelijk contact op met de heer I.R.Visje, beleidsmedewerker personeel van Meerwerf basisscholen, Drs. F. Bijlweg 8 A (1e verdieping) 1784MC Den Helder.
Telefoon: 0223 - 659300. E-mailen kan ook: info@meerwerf.nl