Jaarverslag

Met veel plezier publiceren wij het Jaarverslag van de Stichting Meerwerf Basisscholen over 2016. Dit verslagjaar is voor onze organisatie een memorabel jaar geweest. Zowel op het gebied van de kwaliteitszorg als op bestuurlijke ontwikkelingen, zijn flinke stappen gemaakt. In ons Jaarverslag kijken wij daar met gepaste trots op terug. Natuurlijk kan het altijd beter; wij zijn niets voor niets een lerende organisatie. De mogelijkheden die wij daarbij zien, leest u ook in dit verslag.

 

Ik wens u veel leesplezier toe. Mocht u na lezing van ons Jaarverslag feedback willen geven, dan zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Klik op de afbeelding om het Jaarverslag te lezen.

Jaarverslag