Verwijsindex Noord-Holland
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Verwijsindex Noord-Holland
 
 

Hierbij informeren wij u over een werking van de verwijsindex, een samenwerkingsinstrument dat door gemeenten en organisaties in heel Nederland wordt gebruikt, en waarbij de scholen van Meerwerf Basisscholen zijn aangesloten.

Samenwerken
In Noord-Holland zijn veel professionals van verschillende organisatie die kinderen en hun ouders ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Soms weten ze van elkaar niet dat ze bij de begeleiding van hetzelfde kind of gezin betrokken zijn. Als ze dat wel weten, werken ze nog beter samen om u en uw kind te helpen. Daarom maken gemeenten en organisaties in de provincie Noord-Holland gebruik van de verwijsindex.

Zo werkt de verwijsindex
Wanneer een professional zich zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, wordt dat met u besproken en wanneer die zorg blijft, wordt een melding in de verwijsindex gedaan. Bij die melding worden alleen naam en adresgegevens van uw kind in de verwijsindex vastgelegd. Er wordt geen inhoudelijke informatie over uw kind opgeslagen. Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een melding in de verwijsindex is gedaan en wanneer dit het geval is, dan worden zij via de mail van elkaars betrokkenheid op de hoogste gesteld. In de mail staat alleen hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding voor uw kind met elkaar kunnen afstemmen. Vanzelfsprekend wordt u daarbij betrokken.

En als ik ga verhuizen?
De verwijsindex in Noord-Holland is, net als de andere verwijsindexen in Nederland, gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Dit betekent dat u bij verhuizing naar een andere gemeente niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. In overleg met u wordt in uw nieuwe woonplaats zo snel mogelijk weer de juiste hulp aan uw kind geboden.

Wie doen mee?
Onderstaande organisaties werken al met de verwijsindex:

 

 • Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • GGD
 • Jeugdgezondheid 0-4
 • Maatsschappelijk werk
 • Mee
 • Halt
 

 

 • Scholen (basis- en voortgezet onderwijs)
 • Leerplicht
 • Jongerenloket
 • Verslavingszorg
 • Riagg
 • Raad voor de Kinderbescherming

De meest actuele lijst met deelnemende organisaties en het antwoord op veel vragen is te vinden op: https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/

 

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de organisatie(s) die uw kind in de verwijsindex heeft gemeld. Op de verwijsindex is de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.